نقش سلامت احساسی و فکری در موفقیت

ابتدا باید به یک تعریف درست از سلامت فکر یا احساس برسیم و سپس تأثیر آن را در زندگی، کار و حتی درس خواندن احساس کنیم.

نقش سلامت احساسی و فکری در موفقیت

ابتدا باید به یک تعریف درست از سلامت فکر یا احساس برسیم و سپس تأثیر آن را در زندگی، کار و حتی درس خواندن احساس کنیم. سلامت فکری به حالت یا وضعیت عمومی- روانی فرد بستگی دارد. چگونگی و کیفیت روابط شما و نیز نحوه‌ی اندیشیدن، به شما در کنترل افکار و احساسات کمک می‌کند. سلامت فکری خوب فقط این نیست که عامل مخربی وارد فکر و نحوه‌ی تفکرتان شود، بلکه شامل عدم اضطراب یا مشکل روانی است. درکل بهتر است افسردگی را به خود راه ندهید تا از نظر فکری و احساسی سالم بمانید. ویژگی افرادی که از نظر احساسات و تفکرات سلامت هستند عبارت‌ است از:

1. حس رضایت

2. میل به زندگی و توانایی خندیدن و تفریح کردن

3. اعتمادبه‌نفس بالا

4. توانایی ساختن و حفظ روابط معنادار

5. حس معنا و هدف، هم در فعالیت‌ها و هم در روابط

6. توازن و تعادل بین کار و تفریح و استراحت و...

7. توانایی کنار آمدن با استرس و عقب‌نشینی از سختی‌ها

8. انتقادپذیر بودن و میل به آموختن

در ادامه به این نتیجه می‌رسیم که فردی با ویژگی‌‌های بالا در هر نوع جامعه و فعالیت به موفقیت خواهد رسید.

در کنار این موضوع اگر موارد عنوان‌شده را سرلوحه‌ی امور خود قرار دهید و همواره در کارها به این باور برسید که آغاز هر کاری تعیین‌کننده‌ی پایان آن است (همان طور که قبلاً هم گفته شد «کار را که کرد؟، آن که شروع کرد!») موفقیت در نزدیکی شماست.