ژن درمانی به دید بهترکم بینایان کمک می‌کند

محققان در جریان یک مطالعه بر روی چند بیمار کم بینا متوجه شدند که با ژن درمانی می‌توان میزان بینایی آنها را تقویت کرد و یا در همان حد نگه داشت.

ژن درمانی به دید بهترکم بینایان کمک می‌کندبه گزارش روز یکشنبه گروه علمی ایرنا از پایگاه اینترنتی ساینس، محققان در این مطالعه برای حفظ و یا تقویت بینایی چند نفر که با یک نوع نادر نابینایی متولد شده بودند، از ژن درمانی استفاده کردند.

فقدان مشیمیه(choroideremia) یک بیماری نادر است که بر اثر جهش یک ژن به نام CHM به وجود می آید و اغلب در میان سالی به نابینایی کامل منجر می شود.

گروهی از محققان دانشگاه آکسفورد در انگلیس در جریان یک مطالعه، یک ویروس بی ضرر حامل یک کپی خوب از CHMرا به سلول های شبکیه حساس به نور شش بیمار مبتلا به فقدان مشیمیه تزریق کردند.

نتایج این مطالعه نشان داد که بعد از این درمان، دو بیمار می توانستند تا دو برابر حروف بیشتری را در یک نمودار چشمی بخوانند و سه نفر بینایی ثابتی در چشم درمان شده خود داشتند.اما بیمار ششم که دوز ژن درمانی کمتری دریافت کرده بود همچنان دچار کاهش بینایی بود.

همچنین این بهبودها چهار سال ادامه داشته است که نشان می دهد می توانند دائمی باشد.نتایج این مطالعه در مجله New England Journal of Medicine منتشر شده است.

منبع :