وقتی یک مارمولک خواب حشره می‌بیند!

دانشمندان تقریبا از این نکته مطمئن شده اند که خزندگان هم خواب می‌بینند!

وقتی یک مارمولک خواب حشره می‌بیند!

 تحقیقاتی در یکی از آزمایشگاههای پیشرفته آلمان در حال انجام است که در آن بر روی ۵ مارمولک موسوم به «اژدهای ریش دار استرالیایی» تمرکز شده است. این تحقیقات نشان می دهد که چنین خزندگانی به احتمال فراوان خواب می بینند. بدین ترتیب باید ارزیابی دوباره ای درخصوص تکامل خواب انجام داد.

این دانشمندان معتقدند که برای نخستین بار در جهان به شواهد مهمی دست یافته اند که نشان می دهد خزندگان همانند انسانها حرکات سریع چشم در خواب یا همان خواب REM را تجربه می کنند. همچنین این یافته ها گویای آن است که این جانوران مرحله دیگری از خواب یعنی خواب با امواج کم را هم سپری می کنند.

تاکنون دانشمندان تصور می کردند که تنها پستانداران و پرندگان دارای خواب REM هستند.

از آنجاییکه تنها در مرحله خواب REM است که «خواب می بینیم» این یافته ها نشان روشنی بر این واقعیت احتمالی هستند که این دسته از مارمولکها هم خواب می بینند!

وقتی یک مارمولک خواب حشره می‌بیند!


اما حالا این سؤال جالب توجه مطرح می شود که اصولا یک مارمولک چه چیزی را در خواب می بیند؟!

گیلس لارنت مدیر تحقیقات مغز انستیتو ماکس پلانک آلمان در این باره می گوید: تصور می کنم که یک مارمولک چیزهایی شبیه حشرات و شاید مکانهای خوبی که حشرات زیادی در آنجا وجود دارد را در خواب می بیند.

در انسانها خواب REM مرحله ای از خواب به شمار می آید که در آن چشمها حرکات سریعی داشته و ضربان قلب و فشار خون نیز افزایش چشمگیری پیدا می کند. در این مرحله از خواب ماهیچه ها تقریبا حرکتی نداشته و فرد خواب می بیند.

منبع :