تمدنهای بیگانه باستانی وجود داشته اند

دانشمندان به یافته‌های جدیدی برای پاسخ دادن به یکی از مهمترین پرسشهای عصر حاضر یعنی احتمال وجود تمدنهای بیگانه دست یافته اند.

تمدنهای بیگانه باستانی وجود داشته اند

نخستین بار فرانک دریک اخترشناس آمریکایی در سال ۱۹۶۱ احتمال وجود تمدنهای بیگانه را در قالب موضوعی تاریخی مطرح کرد. از آن زمان به بعد هرگونه صحبت و گمانه زنی در این خصوص تحت عنوان «معادله دریک» مطرح می شود.

معادله دریک متشکل از متغیرهای متعددی است که با استفاده از آنها می توان حدس زد که ممکن است چه تعداد تمدن پیشرفته در عالم قابل رؤیت وجود داشته باشد.

بر اساس مطالعه جدید دانشمندان، درحالی که به احتمال فراوان حیات هوشمند در سراسر عالم وجود دارد این شانس مهم را هم داریم که با شناسایی این تمدنها با آنها ارتباط برقرار کنیم.

تمدنهای بیگانه باستانی وجود داشته اند


ادم فرانک از دانشگاه روچستر نیویورک که هدایت دانشمندان در این مطالعه را بر عهده داشته می گوید: این تحقیقات کمک زیادی به ما می کند تا با هرگونه تمدن احتمالی دیگری که در گوشه و کنار عالم وجود دارد ارتباط برقرار کنیم.

بر اساس این تحقیقات، می توان این احتمال جدی را در نظر گرفت که پیش از ما نیز تمدنهای مشابهی در گوشه و کنار عالم وجود داشته است.

دانشمندان در مطالعات خود از نتایج به دست آمده توسط تلسکوپ فضایی کپلر استفاده کرده اند. این چشم تیزبین آسمان سیارات قابل سکونت فرامنظومه شمسی را به دقت رصد می کند.

دانشمندان با استفاده از یافته های حاصل شده از این مشاهدات، فاکتورهای مختلف مطرح شده در معادله دریک نظیر مدت زمان ادامه یافتن یک تمدن بیگانه و شانس تکامل یافتن یک حیات و رسیدن به مرحله هوشمند آن را مورد بررسی قرار می دهند.

منبع :