عکس : خطوط مرموز روی دریای خزر/ شکار مستطیل قرمز در فضا

در تصاویر برتر علمی هفته می‌توان از خطوط مرموز بر روی بستر دریای خزر تا مستطیل قرمز رنگ در فضا را مشاهده کرد.

عکس : خطوط مرموز روی دریای خزر/ شکار مستطیل قرمز  در فضا

در تصاویر برتر علمی هفته می‌توان از خطوط مرموز بر روی بستر دریای خزر تا مستطیل قرمز رنگ در فضا را مشاهده کرد.


این تصویر متعلق به خطوطی است که در بستر دریای خزر رویت شده و عکس آن توسط ناسا گرفته شده است.

عکس : خطوط مرموز روی دریای خزر/ شکار مستطیل قرمز  در فضا

این تصویر متعلق به گونه عجیبی از چتر دریایی است که در عمیق ترین نقاط اقیانوس ها کشف شده و به شکل موجودات فضایی است.

عکس : خطوط مرموز روی دریای خزر/ شکار مستطیل قرمز  در فضا

این عکس توسط تلسکوپ هابل از یک شی ستاره مانند در آسمان گرفته شده که به دلیل شکل ویژه ای که دارد آن را مستطیل قرمز نامیده اند.


عکس : خطوط مرموز روی دریای خزر/ شکار مستطیل قرمز  در فضا

در این عکس می توان صخره های مرجانی بزرگی را دید که در دهانه رود آمازون وجود دارد و موجودات شگفت انگیز این منطقه در زیر آن پنهان شده اند.

عکس : خطوط مرموز روی دریای خزر/ شکار مستطیل قرمز  در فضا

این تصویر نشان می دهد که چگونه مارمولک ها دارای الگوی «خواب REM» شبیه به پستاندارن هستند.

عکس : خطوط مرموز روی دریای خزر/ شکار مستطیل قرمز  در فضا

در این عکس می توان لحظه پرش یک قورباغه را به هنگام  احساس خطر مشاهده کرد که دست او شکل خاصی را به خود گرفته است.

عکس : خطوط مرموز روی دریای خزر/ شکار مستطیل قرمز  در فضا


منبع :

همایش جمع بندی علوم اجتماعی حل سوالات کنکور خارج از کشور 96 بخش سوم
چهارم انسانی     دبیر : آزیتا بیدقی