مهدی محمدی : کلوز تست ، روش‌ها و نکته ها

در فایل ضمیمه زیر روش‌های پاسخ گویی به کلوز تست را مشاهده کنیددر فایل ضمیمه زیر  روش های پاسخ گویی به کلوز تست را مشاهده کنید

فایل های ضمیمه
مهدی محمدی