مهدی محمدی : کلوز تست ، روش‌ها و نکته ها

در فایل ضمیمه زیر روش‌های پاسخ گویی به کلوز تست را مشاهده کنید

مهدی محمدی : کلوز تست ، روش‌ها و نکته ها

در فایل ضمیمه زیر  روش های پاسخ گویی به کلوز تست را مشاهده کنید

فایل های ضمیمه

کلوز تست کنکور سراسری خارج از کشور 93
مهدی محمدی