زیست گیاهی : نهاندانگان

در فایل پیوست ؛

نکات زیر از مبحث نهان‌دانگان آموزش داده شده است:


تولیدمثل جنسی در نهاندانگان

گل‌ها و گرده افشانی

بررسی پرچم (اندام جنسی نر) در نهاندانگان

نحوه تشکیل دانه گرده رسیده در نهاندانگان

بررسی برچه (اندام جنسی ماده یا مادگی) در نهان‌دانگان

رویش دانه گرده در نهان‌دانگان

لقاح در نهان‌دانگان

تشکیل رویان در نهان‌دانگان

تشکیل آلبومن در نهان‌دانگان

انواع دانه‌های نهان‌دانگانفایل های ضمیمه
پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب