بازوی مصنوعی که حس لامسه را زنده می‌کند

محققان دارپا (آژانس تحقیقات پیشرفته دفاعی آمریکا) توانستند با استفاده از دست مصنوعی که مستقیم به مغز یک فرد معلول متصل می‏شود، حس لامسه او را احیاء کنند.این مرد ۲۸ ساله با آسیب نخاعی و بیش از یک دهه معلولیت توانست یک دست رباتیک را با مغز خود هدایت کند، او همچین قادر بود حواس فیزیکی را از این طریق تجربه کند.

بازوی مصنوعی که حس لامسه را زنده می‌کند


محققان الکترودها را به کورتکس حسی این مرد متصل کردند، بخشی از مغز که مسئول تشخیص حواس لامسه مانند فشار است. الکترودها به کورتکس حرکتی جایی حرکات بدن را کنترل می کند، نیز متصل شدند.

این الکترودها مستقیم به بازوی مکانیکی که توسط آزمایشگاه فیزیک کاربردی دانشگاه جان هاپکینز مریلند تولید شده، متصل شدند. این الکترودها در زیر استخوان هموروس (بازو) قرار داده می‏شود و مستقیم از عصب‏های زیر این استخوان سیگنال دریافت می‏کند.

به کمک این ارتباط، بیمار قادر بود با استفاده از الگوهای فکری مغز که بطور طبیعی برای حرکت دادن اندام به کار می روند، بازوی مصنوعی را هدایت کند. همچنین به دلیل اتصال بازوی مصنوعی به بخش حسی مغز، فرد حتی با چشمان بسته می‏توانست حس لامسه را درک کند.

منبع :