تاثیر لبا‌س‌های ورزشی ضد بو بر محیط زیست

لباس‌های ورزشی ضد بو حاوی ریز ذرات نقره هستند که در بررسی‌های جدید میزان بی‌خطر بودن و موثر بودن این لباس‌ها بررسی شد.به گزارش ایسنا به نقل از science daily،‌ مطالعات منتشر شده در مجله تکنولوژی و علم محیط زیست نشان داده است که ریز ذرات نقره موجود در لباس‌های ضد بوی ورزشی باعث آلوده شدن محیط زیست می‌شوند.

ریز ذرات نقره می‌توانند سمی باشند و این مسئله بستگی به اندازه و دوز آن‌ها در لباس باشد.

با شسته شدن لباس‌های ورزشی مقداری از ریز ذرات نقره وارد آب می‌شود. با این حال این میزان در حدی نیست که موجودات زنده را بکشد.

دوستداران محیط زیست معتقدند که وارد شدن این میزان نقره در آب و محیط زیست در طولانی مدت خطرناک است. آن‌ها پیشنهاد می‌کنند که میزان نقره در لباس‌ها کاهش یابد تا کمتر به محیط زیست آسیب برسد و مواد سمی موجودات زنده را تهدید نکند.

منبع :