اصلاح بینایی با ابداع گوگل

ک درخواست جدید ثبت پتنت ( اختراع) که توسط گوگل تکمیل شده است، نشان می‌دهد که این شرکت در حال ابداع روشی برای تزریق ابزارهای هوشمند بطور مستقیم به کره چشم است.

اصلاح بینایی با ابداع گوگل

یک درخواست جدید ثبت پتنت ( اختراع) که توسط گوگل تکمیل شده است، نشان می دهد که این شرکت در حال ابداع روشی برای تزریق ابزارهای هوشمند بطور مستقیم به کره چشم است.

این درخواست ثبت پتنت، یک سیستم هوشمند تصحیح بینایی را نشان می دهد که با چند حسگر و چند قابلیت ارتباطاتی بی سیم تکمیل می شود و به متمرکز شدن نور بر روی شبکیه چشم کمک می کند.

در این درخواست ثبت پتنت شماری از قطعات کوچک از جمله ذخیره سازی، حسگرها، رادیو، باتری و یک لنز الکترونیکی، توصیف شده است.

در این درخواست ثبت پتنت اشاره شده است که این لنزهای الکترونیکی را می توان کنترل کرد تا انرژی بصری را در میان طیفی از انرژی های بصری ارئه دهد.

از سوی دیگر این لنزها، انرژی خود را به صورت بی سیم از طریق یک آنتن دریافت می کنند و به این ترتیب به جایگزنی باتری ها هرگز نیازی نخواهد بود.

این ابزار در یک سیال مخصوص تزریق خواهد شد که سپس این سیال جامد می شود تا این ابزار را به کپسول عدسی چشم وصل کند.

گوگل همچنین سرگرم ابداع لنزهای هوشمند برای دیابت است و سال گذشته معاهده ای را با شرکت نووارتیس برای تولید لنزهای تماسی هوشمند خود امضاء کرد.

منبع :