رضا آرین منش: نکات آموزشی ژنتیک در گیاهان

از آن جا که در خزه، گیاه اصلی هاپلوئید می‌باشد لذا گامت‌های ایجاد شده نیز همان ژنوتیپ والدی را نشان خواهند داد.سلام و خسته نباشید خدمت همه همکاران و تبریک ویژه به مناسبت روز معلم

فایل های ضمیمه