کشف دنباله‌داری که دنباله ندارد!

یک دنباله‌دار بدون دنباله که در ابر اوورت در لبه منظومه شمسی کشف شده، اکنون در حال بازگشت به زمین است و می‌تواند سرنخ‌هایی از اسرار سیاره را در اختیار بگذارد.

کشف دنباله‌داری که دنباله ندارد!

به گزارش سرویس علمی ایسنا، این جسم عجیب که برای نخستین بار توسط ستاره‌شناسان شناسایی شده، می‌تواند ترکیب اولیه منظومه شمسی از جمله زمین و سایر سیارات داخلی را آشکار کند.

دنباله‌دار C/2014 S3 (پان استارز) احتمالا در نزدیکی زمین شکل گرفته و برخلاف سایر دنباله‌دارها از یخ و غبار منجمد تشکیل شده است. ستاره‌شناسان به این نتیجه رسیدند که احتمالا این جسم در اثر گرانش سیارات درون منظومه شمسی از بیرون به داخل پرتاب شده باشد.

این دنباله‌دار منحصربفرد که ابتدا در سال 2014 مشاهده شد، در حال حاضر در فاصله دو برابر دورتر از زمین به خورشید قرار دارد. حدود 860 سال طول می‌کشد تا پان استارز یکبار دور خورشید بگردد که نشان می‌دهد سرعت حرکت آن مشابه ابر اوورت است. این دنباله‌دار نخستین جسم مشاهده شده حاوی ماده‌ای از داخل منظومه شمسی است که در مناطق یخ زده لبه منظومه شمسی حفظ شده است.

محاسبات ستاره‌شناسان نشان داده که این جسم در روزهای ابتدایی شکل‌گیری سیارات بوجود آمده و میلیاردها سال قبل از ابر اوورت بیرون افتاده است. به باور محققان، این دنباله‌دار اخیرا سفر خود را به سمت زمین آغاز کرده است.

بیشتر دنباله‌دارهای نزدیک مناطق داخلی منظومه شمسی در اثر حرارت خورشید شروع به گرم شدن کرده و یخ سطح آن‌ها آب می‌شود. گاز تبخیر شده از روی سطح توسط باد خورشیدی به دنبال بدنه کشیده شده و به شکل یک دم درمی‌آید. میزان گاز منتشره ثبت شده از پان استارز از تنها یک میلیونیوم تراکم دنباله‌دارهای رایج در همان نقطه در فضا برخوردار است.

مدلهای مختلف از شکل‌گیری منظومه شمسی هنوز مورد تردید قرار دارند. بررسی دنباله‌دارهای بدون دنباله می‌تواند اسرار فرآیندهایی را که میلیاردها سال پیش رخ داده‌اند، آشکار کند.

این یافته‌ها در مجله Science Advances منتشر شده است.

منبع :