زیست شناسی: کلیه/حرکت/ایمنی بدن/دستگاه عصبی/حواس

فایل‌های ضمیمه را دانلود کنید.

زیست شناسی: کلیه/حرکت/ایمنی بدن/دستگاه عصبی/حواس

فایل‌های ضمیمه را دانلود کنید.

تعداد تست: 50

زمان پاسخ‌گویی: 45 دقیقه

تست ها تألیفی یا از آزمون‌های گذشته کانون هستند.