زیست شناسی: کلیه/حرکت/ایمنی بدن/دستگاه عصبی/حواس

فایل‌های ضمیمه را دانلود کنید.فایل‌های ضمیمه را دانلود کنید.

تعداد تست: 50

زمان پاسخ‌گویی: 45 دقیقه

تست ها تألیفی یا از آزمون‌های گذشته کانون هستند.


فایل های ضمیمه
معادله و تابع‌های درجه ی دوم از ریاضی سوم انسانى
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم انسانى)
دبیر : معصومه اکبری صحت