زیست شناسی : مبحث آغازیان

برای آمادگی شما در آزمون 17 اردیبهشت تست از مبحث آغازیان ضمیمه شده است.سلام

کنکوری های عزیز رشته تجربی

برای آمادگی شما در آزمون‌ 17 اردیبهشت تست از مبحث آغازیان ضمیمه شده است.

تست‌ها از آزمون‌های سال‌های گذشته کانون انتخاب شده اند.

فایل های ضمیمه