بهره برداری از سردر جدید دانشگاه شریف تا پایان اردیبهشت

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: ساخت سر در جدید دانشگاه در مراحل پایانی قرار دارد و این سردر تا پایان اردیبهشت ماه به بهره برداری می‌رسد.

بهره برداری از سردر جدید دانشگاه شریف تا پایان اردیبهشت

محمود فتوحی گفت: برنامه داریم در مراسم سالگرد پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه صنعتی شریف سر در جدید این دانشگاه نیز افتتاح شود.

وی افزود: این سر در متناسب با ویژگی های علمی و آموزشی دانشگاه صنعتی شریف و در ۳۰ متر طول، ۱۲ متر ارتفاع و ۱۰ متر عرض طراحی و ساخته شده است.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: طراحی سردر جدید این دانشگاه به گونه ای است که ساختمان های حراست و هدایت ارباب رجوع در سردر اصلی این ساختمان طراحی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، برای طراحی و ساخت سردر دانشگاه صنعتی شریف از معماران برجسته ایرانی دعوت شد و با برگزاری مسابقه طراحی در نهایت شهاب الدین ارفعی برای اجرای این پروژه از سوی هیات رئیسه دانشگاه انتخاب شد.