رضا آرین منش: نکات آموزشی ژنتیک در آغازیان

کلامیدوموناس، جلبک سبز تک سلولی هاپلوئید است که در هنگام تولید مثل غیرجنسی با روش میتوز (1 تا 3 بار) تقسیم می‌شود و مجموعه ای از 2 تا 8 سلول هاپلوئید (n) که زئوسپور نام دارند به وجود می‌آورد.

رضا آرین منش: نکات آموزشی ژنتیک در آغازیان

سلام و خسته نباشید ویژه خدمت همه اساتید زیست شناسی و دانش آموزان عزیز