روشی آسان برای جلوگیری از تاول زدن پای ورزشکاران

مطالعات جدید نشان داده که استفاده از چسب‌های کاغذی در بخش‌هایی از پای ورزشکاران که احتمال تاول زدن آن وجود دارد می‌تواند از این مشکل جلوگیری کند.

روشی آسان برای جلوگیری از تاول زدن پای ورزشکاران

به‌ گزارش ‌ایسنا‌ و به نقل از سایت MNT، چسب‌های کاغذی که در داروخانه فروخته می‌شوند می‌توانند از تاول زدن پای ورزشکاران جلوگیری کنند.

نزدیک به 30 تا 40 سال است بررسی‌هایی درباره جلوگیری از تاول زدن پای ورزشکاران انجام شده و تاکنون راه آسانی برای این پیشگیری پیدا نشده بود.

دوندگان کسانی هستند که بیشتر از همه از تاول زدن پایشان شکایت می‌کنند. تاول‌ها باعث می‌شوند که ورزشکاران نتوانند به راحتی تمرین کنند.

بررسی‌ها نشان داده که زدن چسب‌های کاغذی به نواحی از پا که احتمال تاول زدن آنها وجود دارد می‌تواند کارساز باشد. نتایج این بررسی‌ها در مجله پزشکی ورزش منتشر شده است.

مدیر تحقیقات می‌گوید: این راه آسان و بسیار کم هزینه است. به ‌این‌ ترتیب ورزشکاران می‌توانند از پاهای خود بیشتر مراقبت کنند.

منبع :