چند توصیه برای ورزش کردن در زمان کم

کمبود زمان یکی از مشکلاتی است که از ورزش کردن افراد جلوگیری می‌کند. با این وجود ورزش برای سلامت فیزیکی و ذهنی بسیار مهم است.

چند توصیه برای ورزش کردن در زمان کم

به‌ گزارش ‌ایسنا‌ و به نقل از My fitness pal، چند توصیه برای ورزش کردن در زمان کم.

1. همیشه آماده باشید

بهتر است همیشه لوازم ورزشی خود را آماده داشته باشید. شاید در طول روز به صورت ناگهانی زمان برای ورزش کردن پیدا کنید. اگر در طول روز مجبور هستید لباس‌های رسمی بپوشید همیشه ساک ورزشی خود را به همراه داشته باشید.

2. بر روی کیفیت بیشتر از کمیت تمرکز کنید

حتی 20 دقیقه دویدن بهتر از ندویدن است. سعی کنید در زمان کوتاه با کیفیت بیشتر و شدت مناسب‌تری ورزش کنید. اگر شدت ورزش را افزایش دهید در زمان کوتاه تری آمادگی جسمانی را افزایش خواهید داد.

3. در رفت و آمد خلاق باشید

اگر محل کار شما نزدیک خانه است سعی کنید پیاده روی کنید و سعی کنید برای خرید کردن تا مغازه بدوید.

4. اجتماعی باشید

با دوستانتان برای دویدن قرار بگذارید. انجام ورزش به صورت گروهی باعث افزایش انگیزه می‌شود.

5. کودکان را همراه کنید

معمولا افرادی که بچه دارند سخت زمان برای ورزش پیدا می‌کنند. سعی کنید کودکان را نیز برای ورزش همراه خود ببرید. این کار باعث می‌شود فرزندان شما نیز به ورزش کردن عادت کنند.

6. بر‌نامه‌ریزی کنید

اگر می خواهید زمان زیادی را درگیر ورزش باشید باید حتما بر‌نامه‌ریزی داشته باشید. لازم نیست که بر‌نامه‌ریزی سخت باشد کافی است در زمان بیکاری خود فکر کنید که در طول هفته‌ چه زمانی کار ندارید و آن را به ورزش اختصاص دهید.

منبع :