کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 3 پاسخ- 8 اردیبهشت 95

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی متن اثرگذارتر است...

کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 3 پاسخ- 8 اردیبهشت 95

یک سؤال، 3 پاسخ

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی‌ متن اثرگذارتر است. آدم را به فکر فرو می‌برد، ذهن را می‌پروراند، زبان را به گردش درمی‌آورد و قلم را به حرکت وامی‌دارد! این صفحه متعلق به همه‌ی دانش‌آموزان و مشاوران است؛ همه‌‌ی کسانی که دوست دارند بپرسند و همه‌ی کسانی که جواب‌های‌شان راهی است برای عمیق‌تر شدن و درک بیش‌تر مسئله. برای همین، چه دانش‌آموز باشید چه مشاور و پشتیبان، در این‌جا، هم می‌توانید بپرسید هم می‌توانید یاد بگیرید.


اصرار شما در اجرای برنامه‌ی راهبردی در اردیبهشت‌ماه باعث شده که نتوانم از خلاقیتم در اجرای برنامه‌ی شخصی‌ام استفاده کنم.

پاسخ 1- خلاقیت در شرایطی ارزشمند است که با استراتژی و برنامه همراه باشد. برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها مثل اتوبان با چهار خط عبوری است که شما با توجه به خلاقیت و توانایی خود می‌توانید با روش و سرعت‌های مختلف در هر یک از خطوط آن رانندگی کنید ولی اگر بخواهید از این اتوبان خارج شوید رسیدن به مقصد دشوار خواهد شد. برنامه‌ی راهبردی همین حالت را دارد؛ یعنی اتوبانی است که شما را به مقصد می‌رساند و خلاقیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های شخصی شما اگر در چارچوب این برنامه باشد مفید و مؤثر خواهد بود. همان‌ طور که کارشناسان و طراحان مختلف با مطالعات گوناگون یک اتوبان را طراحی کرده‌اند و سیر حرکت ما را از بهترین راه طراحی کرده‌اند، برنامه‌ی راهبردی هم همین وضعیت را دارد.

محمد کتابدار

پاسخ 2- اگر خلاقیت با تغییرات اساسی همراه نباشد و نوآوری در اجرای روش‌ها ایجاد کند نه‌تنها مانع نیست بلکه ارزش محسوب می‌شود؛ ارزشی که خودتان خلق کرده‌اید و روش مناسب یادگیری درس‌ها همراه با مدیریت زمان را پیدا کرده‌اید. برنامه‌ی راهبردی بر اساس نیاز دانش‌آموزان تنظیم شده است و مسیر مطالعه‌ی هدفمند را نشان می‌دهد و اصرار به اجرای آن به حرکت منظم و هدفدار کمک می‌کند. خلاقیت در اجرای روش‌ها را با مطالعه بر اساس برنامه‌ی راهبردی همسو کنید تا نه سیخ بسوزد و نه کباب!

سارا شفافی

پاسخ 3- مهم‌ترین وجه خلاقیت فردی در کنار برنامه‌ی راهبردی، شخصی‌سازیِ مناسب آن است و در این زمینه هیچ مانعی بر سر راه شما نیست؛ اگر قصد شما اجرای چیزی خارج از برنامه‌ی آزمون‌ها نباشد.

مهم‌ترین چالش ماه‌های پایانی سال تحصیلی، اجرای راهکارهای غیر برنامه‌ای و غیر اصولی است که گاهی تمام مطالعات برنامه‌ای گذشته را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در یک راه‌حل اصولی، برای غلبه بر این چالش، همراهی دقیق با برنامه‌ی راهبردی پیشنهاد می‌شود؛ آن هم در شرایطی که به شخصی‌سازی مناسب آن نیز تشویق می‌شوید. مثلاً می‌توانید مباحث جزئی باقی‌مانده در یک آزمون را برای آزمون پایانی و جمع‌بندی پروژه یا برای دوران جمع‌بندی بگذارید و مطالعات اصلی را تجمیع کنید یا در صورت پوشش دادن تمام مباحث می‌توانید با نظر پشتیبانتان به مطالب گذشته یا آینده نگاهی داشته باشید. این یک پویش منظم و شخصی‌سازی‌شده در کنار برنامه‌ی راهبردی است که مطمئن‌ترین و سریع‌ترین راه ممکن برای رسیدن به هدف است.

حسام زینی لشکاجانی