خستگی خرسهای قطبی به دلیل گرمایش زمین

تا پیش از این دانشمندان متوجه شده بودند که همزمان با افزایش دمای زمین و سرعت گرفتن ذوب شدن یخهای قطبی، خرس‌های ساکن این مناطق زمین همواره در معرض خطرات بی سابقه ای قرار گرفته اند.

خستگی خرسهای قطبی به دلیل گرمایش زمین

نکته مهم اینجاست که گرمایش زمین روند ناپدید شدن توده های عظیم یخ در قطب شمال را سرعت داده و این درحالی است که خرسهای قطبی بدون این یخها نمی توانند به حیات خود ادامه دهند.

اکنون دانشمندان دریافته اند که خرسهای قطبی چگونه تلاش می کنند تا خود را با این تغییرات گسترده تطبیق دهند. آنها دست به کار خطرناکی زده و با شنا کردن در مسافتهای بسیار طولانی، خود را به مناطق پوشیده از یخی می رسانند که بتوانند در آنجا به زندگی عادی شان ادامه دهند.

تحقیقات این دانشمندان نشان می دهد که خرسهای قطبی در برخی موارد تا صدها کیلومتر شنا می کنند تا خود را به یخهای مناسب برسانند.

این جانوران به عنوان نمادی برای نمایش مقابله با گرمایش زمین در نظر گرفته می شوند. اما پیش بینی نگران کننده سازمان زمین شناسی آمریکا این است که دو سوم جمعیت خرسهای قطبی تا سال ۲۰۵۰ از بین خواهد رفت.

اما دانشمندان چگونه متوجه شده اند که خرسهای قطبی چنین مسافتهای طولانی را شنا می کنند؟ آنها برای این منظور ۱۰۰ خرس قطبی را به ردیابهای GPS مجهز کرده تا به این حقیقت تأمل برانگیز پی ببرند.

خستگی خرسهای قطبی به دلیل گرمایش زمین


منبع :

همایش جمع بندی ریاضی انسانی حل سوالات کنکور 96 بخش دوم
چهارم انسانی     دبیر : امیر زراندوز