تصویر جالب یک لکه خورشیدی از منظر تلسکوپ فضایی

رصدخانه دینامیک خورشیدی ناسا به تازگی تصویر یک لکه خورشیدی عظیم را ثبت کرده که برای چند روز چهره خورشید را لکه‌دار کرده بود.

تصویر جالب یک لکه خورشیدی از منظر تلسکوپ فضایی

به گزارش سرویس علمی ایسنا، این تصویر منفرد که بسیار بزرگ است، توسط دوربین تصویرگر مغناطیسی رصدخانه دینامیک خورشیدی به ثبت رسیده که جریان پلاسما را در زمان حرکت به سمت دوربین یا در جهت مخالف آن در رنگهای سفید یا سیاه نمایش می‌دهد.

این لکه خورشیدی در روزهای 12 تا 14 آوریل (24-26 فروردین) بر روی بخشی از خورشید که در آن زمان به سمت زمین قرار داشت، ظاهر شده بود.

لکه‌های خورشیدی، مناطقی با خاصیت مغناطیسی شدید هستند که پلاسما در آن در امتداد خطوط میدان مغناطیسی بین نواحی دارای قطبیت متضاد کشیده می‌شود.

به گفته ناسا، این لکه خورشیدی خاص نسبتا سازمان یافته بود، از این رو هر فوران آن تاکنون جزئی بوده است.

برای درک مقیاس این لکه باید گفت که سه زمین می‌توانند در تیره‌ترین بخش تصویر جا شوند.

رصدخانه دینامیک خورشیدی در فوریه 2010 به فضا پرتاب شد و از آن زمان به رصد وضوح بالای خورشید پرداخته است.

منبع :