جزئیات سنجش سلامت نوآموزان

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور، جزئیات سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان را تشریح کرد.

جزئیات سنجش سلامت نوآموزان

خبرگزاری مهر: مجید قدمی در نشست خبری طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان که در محل سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور برگزار شد، گفت: امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار کلاس اولی برای شرکت در طرح سنجش نوآموزان پیش بینی می کنیم.  

وی افزود: تعداد ۸۵۰ پایگاه با حضور ۶ هزار نیروی انسانی برای اجرای طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور تصریح کرد: هنگامی که خانواده ها برای ثبت نام در پایه اول فرزندشان به دبستان مراجعه می کنند از طریقه مدرسه مراجعه به پایگاه های سنجش نوبت دهی انجام می گیرد.

قدمی افزود: اگر سلامت نوآموزان تایید شود، برگه سلامت دریافت می کنند و به مدرسه برای ثبت نام مراجعه خواهند کرد. اگر مشکوک به مشکلی باشند، به مراکز تخصصی ارجاع خواهند شد.

قدمی با بیان اینکه امسال نوآموزان پیش دبستانی نیز می توانند در طرح سنجش شرکت کنند، گفت: البته تنها نوآموزانی که در مراکز پیش دبستانی مورد تائید وزارت آموزش و پرورش باشند، می توانند حضور داشته باشند.

وی توضیح داد: نوآموزان از طریق مراکز پیش دبستانی، نوبت دهی می شوند و به پایگاه های سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی ارجاع داده می شوند.

قدمی با بیان اینکه نوآموزان پیش دبستانی برگه سلامت را از پایگاه های سنجش دریافت می کنند، یادآور شد: دیگر نیازی نیست که سال آینده در طرح سنجش حضور یابند بلکه با همان برگه سلامت می توانند در پایه اول دبستان ثبت نام کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: معتقدیم باید طرح سنجش سلامت جسمانی از بدو تولد شروع شود چرا که اگر مشکلات را زودتر تشخیص دهیم، می توانیم بهتر مداخله کنیم.

قدمی هزینه سنجش تحصیلی و آمادگی جسمانی نوآموزان را ۱۴ هزار تومان عنوان کرد و ادامه داد: برای مناطق محروم و به تشخیص رئیس پایگاه ۵ درصد افراد می توانند رایگان و ۵ درصد نیز نیم بها در نظر گرفته شده است.

قدمی با اشاره به آمار سنجش تحصیلی و آمادگی جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان در سال تحصیلی جاری اشاره کرد و گفت: طی طرح سنجش سلامت سال تحصیلی ۱۳۹۴-۹۵، تعداد ۷۴.۹ درصد نوآموزان سابقه حضور در پیش دبستانی را داشتند و ۷ درصد نیز چپ دست بودند. تعداد ۱۱.۳ درصد کلاس اولی ها هیچگونه دفترچه بیمه درمانی نداشتند و ۲۷.۶ درصد والدین آنها ازدواج فامیلی داشتند.

وی اضافه کرد: ۴۲ هزار و ۲۲۱ کلاس اولی از اتباع افغانستانی و هزار و ۷۵۸ نفر از سایر کشورها بودند.

قدمی ادامه داد: تعداد ۱۴۵ هزار والدین کلاس اولی ها شامل ۶۲ هزار پدر و ۸۰ هزار و ۶۰۰ مادر بی سواد مطلق هستند.

وی گفت: تعداد ۲۰۰ هزار و ۷۲۶ دانش آموز دیرآموز تشخیص داده شد که این دانش آموزان در کلاس های عادی تحصیل می کنند و بررسی ها نشان می دهد بین ۵ تا ۱۰ نمره تغییرات هوشی در محیط مطلوب اتفاق می افتد.

قدمی در ادامه با اشاره به دانش آموزان اوتیسمی گفت: تعداد هزار و ۹۷۰ دانش آموز اوتیسمی در ۲۵ مدرسه دولتی و ۱۵ مدرسه غیر دولتی تحصیل می کنند.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه ها در حوزه اوتیسم جامانده اند، گفت: در این زمینه نیاز است در سطح دکترا به خارج از کشور افراد اعزام شوند تا بتوانیم متخصصانی داشته باشیم چرا که علم دانشگاه ها کم است.

قدمی با انتقاد از کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش استثنائی گفت: طی دو سال آینده باید ۸۰۰ تا هزار نفر را استخدام کنیم و به دنبال اخذ مجوز هستیم چرا که امسال و سال آینده یک هزار نیرو از این سازمان خروج می کنند.

منبع :

خرید کتاب