مراحل جالب عصب کشی و روکش کردن دندان

در این فیلم قصد داریم مراحل عصب کشی و روکش کردن دندان را برای شما به نمایش بگذاریم.

مراحل جالب عصب کشی و روکش کردن دندانبه گزارش  خبرنگار کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران؛ خیلی از شماها حداقل یک بار عصب کشی را تجربه کرده اید. معمولا کسی که کارش به عصب کشی می رسد، قبل از آن یک دوره درد دندان را تحمل کرده است و معمولا خود مراحل عصب کشی هم ممکن است همراه با درد باشد. در نهایت بعد از عصب کشی هم ممکن است چند روزی درد داشته باشیم. همه این موارد باعث می شود که عصب کشی یاد آور درد برایمان باشد.

عصب کشی یا روت کانال تراپی ( درمان ریشه دندان ) ، درمانی است که طی آن پالپ (عصب دندان) ملتهب یا عفونی از دندان خارج شده و جای آن با موادی زیست سازگار با عنوان گوتا پرکا پر میشود.

منبع :