برگزاری امتحانات پایه نهم و دهم به صورت هماهنگ استانی

معاون شورای عالی آموزش و پرورش از برگرازی امتحانات پایه نهم و دهم به صورت هماهنگ استانی و تغییر عنوان برخی رشته‌های فنی و حرفه ای خبر داد.

برگزاری امتحانات پایه نهم و دهم به صورت هماهنگ استانی

احمد عابدینی معاون شورای عالی آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار   حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان  درباره وضعیت برگزاری امتحانات پایه نهم و دهم با بیان اینکه این 2 پایه تاکنون در نظام آموزشی نبوده است ، عنوان کرد: با توجه به برگزاری نظام 6_3_3 برای نخستین بار این پایه ها ایجاد شده است.

وی ادامه داد: فقط امتحانات سال سوم دوره دوم متوسطه نهایی و امتحانات پایه نهم و دهم به صورت هماهنگ استانی برگزار می شود.

معاون شورای عالی با اشاره به اینکه تاکنون فقط در سال سوم متوسطه امتحان نهایی داشتیم، عنوان کرد: آنچه اکنون مورد اختلاف است و در بحث برگزاری امتحانات به صورت نهایی، تاثیر گذار بوده، قانون حذف کنکور است که اکنون با اختلاف نظرهایی مواجه شده است.

وی درباره این قانون گفت: طبق این قانون برای حذف کنکور باید سه سال امتحان نهایی برگزار شود یعنی امتحانات پایه های دهم،یازدهم و دوازدهم نهایی باشد اما آنچه تا به حال آموزش و پرورش اجرا کرده، برگزاری امتحانات نهایی در یک پایه بوده است.

عابدینی افزود: در قانون هم با برگزاری امتحانات در یک پایه موافقت کردند اما در کارگروه با آن موافقت نکردند؛ چراکه یکی از شرکت کنندگان شکایت کرده بود و دادگاهی در این باره تشکیل شد.

وی گفت: اکنون بین مجلس و آموزش و پرورش اختلاف نظر وجود دارد و باید منتظر استسفاریه مجلس باشیم و پس از آن وضعیت نهایی برگزاری امتحانات تعیین می شود.

تغییر و تقلیل رشته های فنی و حرفه ای

معاون شورای عالی آموزش و پرورش درباره رشته های فنی و حرفه ای بیان کرد: برخی رشته ها نظیر کودکیاری،حسابداری و چند رشته دیگر تغییر نام دادند که هنوز تصویب قطعی نشده است .

وی در پایان بیان کرد: از دیگر تغییرات در این دوره تقلیل رشته ها از 40 رشته به 39 رشته است هم چنین در حوزه رشته های کار و دانش هم قصد اعمال تغییراتی داریم که هنوز قطعی نشده است.

منبع :