نمایشی از عبور حرارت در مقیاس نانو در سرعت صوت

محققان توانستند با استفاده از میکروسکوپی الکترونی فوق سریع اولین نمایش از عبور گرما از مواد در مقیاس نانو در سرعت صوت را نشان دهند.

نمایشی از عبور حرارت در مقیاس نانو در سرعت صوت

تصویری که در اینجا مشاهده می‌کنید، عکسی فوری از میکروسکوپی الکترونی فوق سریع در رنگ‌های غیرواقعی از کریستال نیمه هادی نازک گرفته شده است. این تصویر به وسیله شاتری بسیار سریع با سرعت چند صد فتوثانیه (یک میلیونم یک ملیاردم یک ثانیه) گرفته شده است.

نتایج این تحقیق رویکردی خاص به نقش ویژگی‌های اتمی و مقیاس نانو در طراحی مواد موثرتر، کارآمدتر و بهتر دارد و می‌تواند از مواد در طیف گسترده‌تری از فناوری‌ها و انرژی‌های جایگزین استفاده کند. انرژی حرارتی همه فناوری‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در حال حاضر بیشتر از قبل در دست طراحی و مهندسی است.

نمایشی از عبور حرارت در مقیاس نانو در سرعت صوت + عکس

علاوه بر این، انرژی حرارتی بزرگ‌ترین شکل از اتلاف انرژی در برنامه‌های کاربردی مهم همچون انتقال قدرت به خصوص حمل و نقل است که در آن حدود 70 درصد از انرژی در بنزین همچون حرارت در موتورهای اتومبیل‌ها اتلاف می‌شود. علاوه بر این، خوشبختانه دستاورد تحقیقاتی که طی سال‌های متوالی دانشمندان و محققان بر روی چگونگی کنترل انرژی حرارتی در سطح اتمی استفاده کرده‌اند توانسته است تا حد چشمگیری استفاده از سوخت‌های فسیلی را بهینه سازد.

همواره عبور گرما از مواد متفاوت بسیار چالش‌برانگیز و محل تحقیق بوده است اما تصویربرداری از مراحل فیزیکی ابتدایی عبور گرما از مواد به این علت که مقایس اندازه‌گیری آن نانو و بر اساس سرعت صوت است دست نیافتنی بود اما این تصویر اولین تصویر از این فرآیند بود که می‌تواند سنگ‌بنای تحقیقات بعدی باشد.

منبع :