تاثیر نورهای مصنوعی بر روی پروانه‌

محققان اظهار کردند چراغ‌های شهری و منابع نوری منجر به مرگ پروانه‌ها خواهند شد.

تاثیر نورهای مصنوعی بر روی پروانه‌

محققان اظهار کردند چراغ‌های شهری و منابع نوری منجر به مرگ پروانه‌ها خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خراسان و به نقل از ساینس، آلودگی نوری در سطح جهانی افزایش یافته است و اثرات منفی بر روی موجودات زنده و کل اکوسیستم دارد.

آلودگی نوری بر روی حشرات شبانه بیشتر تاثیر داشته تا آنجا که منابع نور مصنوعی منجر به از بین رفتن آنها خواهد شد.

نتایج مطالعات جدید در دانشگاه بازل و زوریخ حاکی از آن است که پروانه‌های شهری از نور دوری می‌کنند. برخی از حشرات به سمت نور جذب می‌شوند که این نورهای مصنوعی در شهر منجر به از بین رفتن این حشرات خواهد شد.

مرگ‌ومیر حشرات شهری به میزان 40 تا 100 برابر بیشتر از جمعیت‌ روستایی است.

نور مصنوعی در اکوسیستم حشرات و در چرخه طبیعی روز- شب تداخل ایجاد می‌کند و بر الگوهای رفتاری مانند تغذیه و تولیدمثل تاثیر می‌گذارد.

یافته‌های این بررسی در مجله Biology Letters منتشر شده است.

منبع :