زمین و موجودات زنده

پیدایش زمین از آن جایی شروع شد که در آسمان انفجاری بزرگ روی داد و سنگ‌های آهن‌ربایی به هم وصل شدند و سنگ فلزهای دیگر را به خود چسباندند و لایه‌های سیاره‌ها تشکیل شد، مانند زمین.

زمین و موجودات زنده

سلام به شما. دوست دارم امروز مقاله‌ای درباره‌ی زمین و به وجود آمدن موجدات زنده بنویسم پس شروع می‌کنم.

چگونگی تشکیل زمین:

پیدایش زمین از آن جایی شروع شد که در آسمان انفجاری بزرگ روی داد و سنگ‌های آهن‌ربایی به هم وصل شدند و سنگ فلزهای دیگر را به خود چسباندند و لایه‌های سیاره‌ها تشکیل شد، مانند زمین. پس از تشکیل لایه‌ها سیاره‌ها بسیار داغ بودند و نیروی جاذبه‌ی آن‌ها ابرهای نم‌دار (بخار) را به خود جذب کردند و گرمای زمین موجب شد که این ابرها ببارند و سالیان سال از این ابرها باران می‌بارید تا این‌که زمین به یک اقیانوس و یک خشکی بزرگ تبدیل شد.

تشکیل موجود زنده:

در این موقع شگفتی آفرینش، یعنی تشکیل موجود زنده روی داد؛ ولی این موجودات در هر جایی نمی‌توانستند زندگی کنند، پس در اقیانوس‌ها که نه گرم بود نه سرد زیستند و موجودات تک‌سلولی به وجود آمدند. بعد از سال‌ها موجودات تک‌سلولی تکامل یافتند و به کیسه‌تنان و نرم‌تنان تبدیل شدند و همین‌طور تکامل ادامه یافت تا به دایناسورها و موجودات دیگری تبدیل شدند.

آغاز زندگی جدید:

هر 100 میلیون سال شهاب‌سنگی به زمین برخورد می‌کند. پس از تکامل موجودات تک‌سلولی، یعنی کیسه‌تنان، نرم‌تنان و ... و سپس دایناسورها، پس از 65 میلیون سال، شهاب‌سنگی بزرگ به زمین برخورد کرد که موجب نابودی بسیاری از جانوران شد و این برخورد سنگین برای بعضی جانداران، مانند انسان، حکم زندگی دوباره بود.

بسیاری از دانشمندان معتقدند که اگر این برخورد به زمین صورت نمی‌گرفت هرگز انسان‌ها و بعضی جانوران تکامل یافته به وجود نمی‌آمدند.

گرد آوردنده: آرمین اصلانی

پایان