آیا تغییر جای خواب، شما را هم بیخواب می‌کند

غییر مکان خواب، برخی از افراد را بی خواب و یا بدخواب می‌کند، اختلالی که براساس نتایج یک پژوهش جدید، نیمکره چپ مغز عامل آن است.

 آیا تغییر جای خواب، شما را هم بیخواب می‌کند

تغییر مکان خواب، برخی از افراد را بی خواب و یا بدخواب می کند، اختلالی که براساس نتایج یک پژوهش جدید، نیمکره چپ مغز عامل آن است.

به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی ایندیپندنت، محققان مدت ها قبل از پدیده 'تاثیر شب اول' اطلاع دارند، اما اکنون نتایج یک مطالعه جدید علت بدخوابی افراد را در نخستین شب اقامت در یک مکان جدید توضیح می دهد.


براساس این مطالعه که نشریه Current Biology منتشر شد، علت بد خوابی این است که نیمی از مغز با توجه به جدید بودن فضای خواب، به طور ناخودآگاه در طول شب نگهبانی می دهد و حتی در صورت تشخیص بی خطر بودن مکان، این نیمکره مغز به خواب عمیق نمی رود.
محققان در این مطالعه، افراد مورد بررسی را با استفاده از ترکیبی از سه اسکن مختلف مغز از جمله ام.آر.آی در حین خواب کنترل کردند و دریافتند که گرچه برخی افراد برای خوابیدن در مکان جدید دچار مشکل می شوند، اما طرف چپ مغز آنها نیز در این زمینه دخیل است و خواب این نیمکره سبک می شود.


محققان همچنین موفق شدند 'واکنش افزایش یافته مغز' را به اصوات نامعمول و سایر 'محرک های خارجی نامعمول' ثبت کنند.


براساس این پژوهش، 'تاثیر شب اول' حاکی از آن است که یک نیمکره مغز در طول خواب به عنوان نگهبان شب برای کنترل محیط ناآشنای اطراف وارد عمل می شود و هوشیارتر از نیمکره دیگر است.


به گفته پژوهشگران، فرضیه هایی نیز پیش از این مطرح شده بودند که براساس آنها، بدخوابی در یک محیط ناآشنا، واکنشی برای بقا به واسطه قرار گرفتن در یک محیط ناآشنا و بالقوه خطرناک است، به طوری که یک نیمکره مغز به صورت نگهبان شب هوشیارتر از نیمکره دیگر وارد عمل می شود و در صورت دریافت سیگنال خارجی ناآشنا، فرد را از خواب بیدار می کند.


استاد یوکا ساساکی، متخصص علوم شناختی زبانی و روانی در دانشگاه براون آمریکا و نویسنده ارشد این مقاله، گفت: به نظر می رسد این روش بقا ویژگی نسبتا مشترکی با برخی حیوانات است.


گام مطالعاتی بعدی محققان این است که قسمت بیدار مغز را با استفاده از تحریک مغناطیسی به طور موقت از کار بیندازند تا دریابند که آیا چنین تمهیدی به افراد بدخواب کمک می کند و یا خیر.

منبع :

همایش جمع بندی دیفرانسیل قسمت اول
چهارم ریاضی     دبیر : مهدی ملا رمضانی