تحلیل آزمون نقاشی 3 اردببهشت

تحلیل آزمون نقاشی 3 اردیبهشت 95

تحلیل آزمون نقاشی 3 اردببهشت

به نام خدا

داوطلبان عزیز رشته نقاشی،

باسلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزان، گزارش تحلیل آزمون 3 اردیبهشت ماه به شرح زیر ارائه می‌شود:


مبانی هنرهای تجسمی

طراحی

تاریخ هنر ایران و جهان

آشنایی با مکاتب نقاشی و کارگاه رنگ

تعداد سوالات

10

15

10

20

تعداد سوالات دامدار

8

5

5

2

دشوارترین سواال

122و125

133

119

184

درصد دشوارترین سوال

19

4

11

4

آسانترین سوال

130

131و145

113

186

درصد آسانترین سوال

74

52

30

44

میانگین درصد پاسخگویی

30

26

12

16

بالاترین درصد پاسخگویی

90

100

100

93

تعداد افرادی که به بالاترین درصد پاسخ داده اند

1

1

2

1

تعداد افراد شرکت کننده: 27

خرید کتاب