تحلیل آزمون گرافیک 3 اردیبهشت

تحلیل آزمون گرافیک 3 اردیبهشت 95

تحلیل آزمون گرافیک 3 اردیبهشت

به نام خدا

داوطلبان عزیز رشته گرافیک،

باسلام و آرزوی موفقیت برای شما عزیزان، گزارش تحلیل آزمون 3 اردیبهشت ماه به شرح زیر ارائه می‌شود:


مبانی هنرهای تجسمی

طراحی

تاریخ هنر ایران و جهان

صفحه آرایی و

خط در گرافیک

عکاسی

تعداد سوالات

10

15

10

15

10

بالاترین درصد پاسخگویی صحیح

100

89

88

87

78

تعداد کسانی که به بالاترین درصد سوالات پاسخ صحیح داده اند

16

1

5

3

6

تعداد سوالات دامدار

5

6

1

3

1

دشوارترین سواال

125

133

120

158

166

درصد دشوارترین سوال

13

5

9

14

12

آسانترین سوال

130

131

113

155

170

درصد آسانترین سوال

81

53

39

59

78

میانگین درصد پاسخگویی صحیح

44

22

17

29

29

تعداد شرکت کنندگان در این آزمون: 393 نفر