گام‌های آخر

یک دونده‌ی حرفه‌ای از همان ابتدای مسابقه، خود را خسته نمی‌کند. حساب‌شده آغاز می‌کند و تمام مسیر حواسش را جمع می‌کند که چه‌قدر از راه را پشت سر گذاشته و چه‌قدر از راه باقی مانده است.

گام‌های آخر

یک دونده‌ی حرفه‌ای از همان ابتدای مسابقه، خود را خسته نمی‌کند. حساب‌شده آغاز می‌کند و تمام مسیر حواسش را جمع می‌کند که چه‌قدر از راه را پشت سر گذاشته و چه‌قدر از راه باقی مانده است.

اما هر چه به مقصد و انتهای مسیر نزدیک می‌شود، روش خود را تغییر می‌دهد. از آن‌جا به بعد همه‌ی توان و انرژی خود را در پاهایش جمع می‌کند و با نهایت سرعت می‌دود.

اکنون شما هم مانند همان دونده در لحظات پایانی مسابقه هستید. یک ماه برنامه‌ی منظم و فشرده می‌تواند پایانی خوش را برای این سال تحصیلی رقم بزند و این امید را به شما بدهد که تابستان را به بهترین شکل سپری می‌کنید.

با موفقیت از خط پایان بگذرید.