امتحانات را دوست داشته باشید

همه‌ی اتفاقاتی که در طول سال تحصیلی تجربه می‌کنید می‌توانند خوب باشند، البته به شرط آن‌که شما بخواهید.

همه‌ی اتفاقاتی که در طول سال تحصیلی تجربه می‌کنید می‌توانند خوب باشند، البته به شرط آن‌که شما بخواهید.

یکی از این اتفاقات مهم امتحانات پایان سال است که برای شما می‌تواند مورد نیاز و کارگشا باشد. سعی کنید تمام پروژه‌ها، اتفاقات و روش‌ها و ابزارها را برای پیشرفت‌تان در اختیار بگیرید.

برای این کار لازم است با دیدی متفاوت به امتحانات نگاه کنید. به جای داشتن دغدغه‌ی نمره، امتحانات را فرصتی برای پیشرفت خود بدانید. برای رسیدن به اهداف‌تان به موارد زیر توجه کنید:

  • برای هر امتحان مباحث را کامل بخوانید.

  • حل سؤال تشریحی ضروری است.

  • مرور را فراموش نکنید.

  • بعد از امتحان، سؤالاتی را که ناقص پاسخ داده‌اید یا پاسخ نداده‌اید برای تکمیل یادگیری و آمادگی برای آزمون‌ها مجدداً مطالعه کنید.

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب