امتحانات مستمر رسید

بهترین فرصت برای جبران کم‌کاری و کاستی‌های نیم‌سال اول و گرفتن بهترین نتیجه در نیم‌سال دوم استفاده از فرصت طلایی امتحانات مستمر است.

امتحانات مستمر رسید

جمله‌ی معروف کانون در مورد نیم‌سال دوم عبارت است از «نیم‌سال دوم آغازی مهم‌تر»؛ اما همه‌ی ما شاهد این هستیم که نیم‌سال دوم زمان زیادی است که شروع شده و چیزی به پایانش نمانده است. چه کسانی این مرحله‌ی دوم را جدی گرفته‌اند، برایش برنامه‌ریزی کرده‌اند و طبق برنامه پیش رفته و درس خوانده‌اند؟

اکثر مدارس کتاب‌های درسی را تمام کرده و زمان باقی‌مانده تا امتحانات پایان سال را صرف مرور، تکرار و گرفتن امتحانات مستمر می‌کنند. این خود یک قدم مثبت تا رسیدن به موفقیت در امتحانات پایانی است.

بهترین فرصت برای جبران کم‌کاری و کاستی‌های نیم‌سال اول و گرفتن بهترین نتیجه در نیم‌سال دوم استفاده از فرصت طلایی امتحانات مستمر است.

این ایام را جدی بگیرید. خود را برای امتحانات پایانی آماده کنید. برنامه‌ریزی داشته باشید. خوب درس بخوانید و سعی کنید در این ایام زمانی را برای جبران نواقص و تکمیل درس‌هایی که به صورت کامل آن‌ها را در نیم‌سال اول یاد نگرفته‌اید قرار دهید تا در همین فرصت کم راهی برای جبران داشته باشید.

موفق شدن در امتحانات مستمر قدمی بلند برای دست‌یابی به پیروزی در امتحانات نیم‌سال دوم است.