چگونه مطالعه‌ای خوب داشته باشیم؟

برای این‌که بتوانید مطالعه‌ای فعال و با بازده بالا داشته باشید باید بدانید که چگونه باید مطالعه کنید تا بتوانید نتیجه‌ی مطلوبی کسب کنید.برای این‌که بتوانید مطالعه‌ای فعال و با بازده بالا داشته باشید باید بدانید که چگونه باید مطالعه کنید تا بتوانید نتیجه‌ی مطلوبی کسب کنید.

هدف از مطالعه: هر چه هدف والاتر باشد عزم و اراده‌ی شما در یادگیری قوی‌تر خواهد بود؛ پس قبل از مطالعه، هدف خود را واضح و شفاف مشخص کنید.

تمرکز حواس: حین مطالعه، تمرکز داشته باشید و عواملی را که باعث حواس‌پرتی‌تان می‌شود در کاغذی یادداشت کنید تا بتوانید بعداً به آن رسیدگی کنید.

محیط مناسب برای مطالعه: طبق عادتی که دارید محیطی مناسب و عاری از سروصدا برای مطالعه انتخاب کنید.

روش‌های مطالعه: برای هر درسی روش مطالعه‌ی مخصوص به آن را داشته باشید و روشی را به کار ببرید که اثرگذارتر است. هم‌چنین بین آن‌چه مشغول فراگیری آن هستید و آن‌چه آموخته‌اید ارتباط ایجاد کنید و سعی کنید با تعمق و تفکر و بحث و گفت‌وگو درباره‌ی آن‌چه خوانده‌اید مطالعه‌ی خود را تکمیل کنید.