چگونه مطالب خوانده‌شده را خلاصه‌نویسی کنیم؟

بار‌ها و بارها شنیده‌اید که خلاصه‌نویسی کردن حین مطالعه، یادگیری را دوچندان می‌کند؛ اما شاید ندانید که چگونه باید این کار را انجام دهید!

چگونه مطالب خوانده‌شده را خلاصه‌نویسی کنیم؟

بار‌ها و بارها شنیده‌اید که خلاصه‌نویسی کردن حین مطالعه، یادگیری را دوچندان می‌کند؛ اما شاید ندانید که چگونه باید این کار را انجام دهید! برای داشتن یک خلاصه‌نویسی موفق توجه به نکات زیر مفید است:

  • مطالب را یک بار قبل از تلخیص به طور کامل بخوانید تا از مجموعه‌ی مطالب آن آگاه شوید.

  • هنگام مطالعه به مطالب اصلی و غیر اصلی توجه داشته باشید.

  • نکات مهم و مطالب کلیدی را با خط کشیدن زیر سطرها و بخش‌ها یا مشخص کردن در کنار صفحه، علامت‌گذاری کنید.

  • هنگام خلاصه‌نویسی از مطالب توضیحی و مثال‌ها و شواهد و مکررات صرف‌نظر کنید و مباحث فرعی را که به اصل موضوع ارتباط مستقیم ندارند حذف کنید.

  • سعی کنید انسجام و پیوستگی مطالب خلاصه‌شده حفظ شود.

  • خلاصه‌نویسی را هم می‌توانید با الفاظ و عبارات خودتان و به قلم خود و هم با الفاظ و جملات متن اصلی بنویسید.