پایبندی

دانش‌آموزی دارم که بسیار باهوش، بااستعداد و توانمند است. اصول برنامه‌ریزی را بهتر از من می‌داند.

پایبندی

دانش‌آموزی دارم که بسیار باهوش، بااستعداد و توانمند است. اصول برنامه‌ریزی را بهتر از من می‌داند. هر وقت با مشکلی روبه‌رو می‌شود به گونه‌ای زمان و مسائلش را مدیریت می‌کند که به‌راحتی از پس همه چیز برمی‌آید.

با وجود این همه هنر و گوهر اغلب نتیجه‌ی دلخواه را نمی‌گیرد. مشکل چیست؟

تصمیمات آنی.

به‌عبارتی به برنامه‌های بی‌عیب و نقصش پایبند نمی‌ماند. مثل همان کوزه‌گری که از کوزه‌ی شکسته آب می‌خورد. زمان زیادی تا پایان نیم‌سال دوم نمانده است. همین امروز با پشتیبانتان صحبت کنید. برنامه‌ریزی کنید و تا پایان، یک نفس ادامه دهید.

فرصت‌ها در گذرند.

همایش جمع بندی دیفرانسیل قسمت اول
چهارم ریاضی     دبیر : مهدی ملا رمضانی