روش تست‌زنی زبان انگلیسی

در درس زبان هر چه ترجمه‌ات قوی‌تر باشد بهتر می‌توانی به سؤالات جواب بدهی.

روش تست‌زنی زبان انگلیسی

- در درس زبان هر چه ترجمه‌ات قوی‌تر باشد بهتر می‌توانی به سؤالات جواب بدهی. برای سؤال لغت اول متن سؤال را ترجمه کن. حالا گزینه‌ها را ترجمه کن و گزینه‌ای که با سؤال تناسب بیش‌تری دارد انتخاب کن.

- برای کلوزتست باید به کلمات مجاور توجه کنی و گزینه‌ای را انتخاب کنی که تناسب داشته باشد. البته باید بتوانی جمله‌ی اول متن را خوب ترجمه کنی تا بتوانی معنای کلی عبارت را بفهمی و گزینه‌ی درست را راحت‌تر تشخیص بدهی.

- در قسمت ریدینگ اول سؤالات را بخوان. جمله‌ی اول متن را هم بخوان. حالا می‌توانی موضوع را تقریباً تشخیص بدهی. سپس سؤالات را به ترتیب بخوان؛ چون معمولاًترتیب سؤالاتمثل متن است. تک تک سؤالات را با متن بخوان و جواب بده. در سؤالاتی که یک جمله از متن در آن هست، جمله‌ای را انتخاب کن که در متن نزدیک همان جمله است ولی سؤالاتی که مفهومی هستند با توجه به چیزی که فهمیدی جواب بده.