تکنیک‌هایی برای امتحانات

تکنیک‌ها معمولاً روش‌هایی هستند که به قول معروف امتحان خود را پس داده و نتیجه‌بخش بودن خود را ثابت کرده‌اند. مطمئناً داشتن چندین مورد از این تکنیک‌ها برای موفقیت در امتحانات تأثیرگذار خواهد بود.

تکنیک‌هایی برای امتحانات

تکنیک‌ها معمولاً روش‌هایی هستند که به قول معروف امتحان خود را پس داده و نتیجه‌بخش بودن خود را ثابت کرده‌اند. مطمئناً داشتن چندین مورد از این تکنیک‌ها برای موفقیت در امتحانات تأثیرگذار خواهد بود. به موارد زیر توجه کنید:

 • مطالعه‌ی کامل کتاب درسی اعم از متن، حاشیه‌نویسی‌ها، پاورقی‌ها، جداول و نمودارها و...

 • بازیابی: یعنی قبل از آغاز مرور ابتدا یک امتحان از خود بگیرید و بر اساس نتیجه‌ی این امتحان مباحث را برای مطالعه اولویت‌بندی کنید.

 • در منزل حداقل یک یا دو بار از خود امتحان شبیه‌‌سازی‌شده بگیرید و زمان را کاملاً رعایت کنید.

 • تکنیک ضربدر و منها را اجرا کنید.

 • با توجه به بارم‌بندی و دفعات تکرار سؤالات به مرورهای خود جهت بدهید.

 • خلاصه‌نوسی و فرمول‌نویسی برای مرورهای بعدی لازم است.

 • در درس‌هایی مثل ریاضی و فیزیک، فرمول و مراحل حل سؤال را کامل بنویسید.

 • صورت سؤال را به دقت بخوانید.

 • شب قبل از امتحان خواب کافی داشته باشید.

 • روز قبل از امتحان مطلب جدید نخوانید.

 • می‌توانید کتاب سؤالات پرتکرار را به این تکنیک‌ها سنجاق کنید.