بومی‌سازی دستگاه نمونه‌برداری از مغز استخوان

محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای اولین بار در کشور موفق به بومی‌سازی دستگاه «بیوپسی بن مرو» به منظور نمونه‌برداری از مغز استخوان بیماران مشکوک به سرطان شد.

بومی‌سازی دستگاه نمونه‌برداری از مغز استخوان

 نمونه سازی دستگاه بیوپسی بن مرو در نمونه برداری از مغز استخوان برای سیستم‌های تشخیصی استفاده می‌شود و سوزن می تواند از مغز استخوان نمونه‌برداری کند.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: گاهی به تشخیص پزشک، لازم است از ناحیه‌ای که مغز استخوان فرد بیمار در آنجا ساخته می‌شود، نمونه‌برداری و آزمایش صورت گیرد و این امر بویژه درمورد کسانی که مشکوک به سرطان خون هستند و نیاز به انجام مطالعه دقیق‌تری روی آنها وجود دارد، ضرورت پیدا می‌کند.

به گفته وی، استخوان ناحیه لگن و ناحیه جناغ سینه، محل‌هایی هستند که معمولا برای نمونه برداری بافت استخوان مورد استفاده قرار می‌گیرند و طول سوزن بیوپسی بسته به نیاز بازار و جثه فرد در اندازه‌های مختلف طراحی و استفاده می‌شود.

ابوالفتحی درباره نحوه نمونه‌برداری از مغز استخوان با استفاده از سوزن بیوپسی توضیح داد: برای استخراج سلول‌های مغز استخوان، ابتدا از طریق سوزن بیوپسی و فشاری که وارد می‌کند، سوراخی در استخوان ایجاد می‌شود و به وسیله سرنگ، نمونه‌های سلول‌های مغز استخوانی که تولید شده را استخراج می‌کنند و نمونه بافت اسفنجی استخوان را از طریق کانال‌هایی که در سوزن، تعبیه کرده‌ایم خارج کرده و به آزمایشگاه فرستاده می‌شود و پزشک می‌تواند وضعیت استخوان بیمار را بسنجد.

منبع :