تحلیل آزمون 3 اردیبهشت سوم تجربی

با توجه به برگزاری آزمون 3 اردیبهشت، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می‌شود:

تحلیل آزمون 3 اردیبهشت سوم تجربی

به نام خدا

دانش آموزان سوم تجربی سلام

با توجه به برگزاری آزمون 3 اردیبهشت، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می شود:

تحلیل آزمون 3 اردیبهشت سوم تجربی

با توجه به جدول فوق:

  • در درس زیست، در همه محدوده ترازی، آزمون دو  واحد سخت تر از مصوب شده اما با توجه به میانگین سه سال اخیر کنکور سراسری دانش­ آموزان  سوال های سختی را تجربه نکرده ­اند.

  • در درس شیمی، در محدوده ترازی 7000 آزمون یک واحد سخت تر از مصوب و در دیگر محدوده­ های ترازی آزمون منطبق شده است.

  • در درس فیزیک، در محدوده ترازی 4750 آزمون یک واحد سخت تر از مصوب و در دیگر محدوده ­های ترازی آزمون منطبق شده است.

  • در درس ریاضی، در محدوده های ترازی 4750  آزمون یک واحد سخت تر از مصوب و در دیگر محدوده ­های ترازی آزمون منطبق شده است.