تحلیل آزمون 3 اردیبهشت - الکترونیک سوم هنرستان

در این مقاله به تحلیل نتایج آزمون پرداخته می‌شود.

تحلیل آزمون 3 اردیبهشت - الکترونیک سوم هنرستان

تحليل آزمون 3 ارديبهشت  1395 

گروه الکترونيک - سوم هنرستان

 

 داوطلبان گرامي با بررسي نتايج آماري كارنامه شما نتايج زير حاصل شده است:

 

نام درس

مباني برق و مدارهاي الكتريكي

الکترونیک عمومي و كارگاه

مباني ديجيتال

مباني مخابرات و راديو و آزمايشگاه

داوطلباني كه به 100%‌سوالات پاسخ گويي كرده اند

-

-

-

1

سخت ترين سوال

129

144

158

179

آسان ترين سوال

122

136

160

170

تعداد سوالات دام دار

-

1

-

1

 

ميزان اشتباهات متداول در تمامي دروس كاهش يافته كه اين امر بسيار مطلوب است.
  چندتا از 10 تا؟

در اين تحليل با بررسي کارنامه دانش آموزان در کنکور سراسري سال هاي قبل و مقايسه آن با نتايج حاصل شده در آزمون 3 ارديبهشت نتايج زير حاصل شده است:


 

تراز داوطلبين

7000

6250

5500

4750

کنکور سراسري

5

4

3

2

آزمون 3 ارديبهشت

5

3

2

1

 

  اين اعداد به چه معناست؟  

در آزمون سراسري داوطلباني که تراز آن ها در محدوده 5500 قرار داشته است توانسته بودند از هر 10 سوال آزمون به 3 مورد آن به صورت صحيح پاسخ گويي کنند.!

 

مشاهده می شود داوطلبان غير از تراز 7000 به يك سوال كم تر ازپيش بيني پاسخ گويي داشته اند.

 استفاده از کتاب جامع هنرستان رشته الکترونيک با داشتن نکات درسي مربوط به هر فصل از کتب و وجود سوالات تشريحي و تستي مناسب مربوط به هر مبحث مي تواند در بهبود روند پاسخ گويي داوطلبين به سوالات و همچنين آمادگي جهت شرکت در نهايي هنرستان ها نقش مهمي داشته باشد.


  به اميد
 موفقيت تمامي دانش آموزان

پويا زرافشان  

مسئول دفترچه الکترونيک سوم هنرستان