گذر عطارد از مقابل خورشید

کارگاه «گذر عطارد از مقابل خورشید» به مناسبت چهارصدمین سالگرد معرفی تئوری گذر توسط گالیله در تاریخ 20 اردیبهشت 1395 (9 می‌2016 ) توسط پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز با همکاری انجمن

کارگاه «گذر عطارد از مقابل خورشید» به مناسبت چهارصدمین سالگرد معرفی تئوری گذر توسط گالیله در تاریخ 20 اردیبهشت 1395 (9 می 2016 ) توسط پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز با همکاری انجمن نجوم آیاز تبریز برگزار خواهد شد.

به گزارش سرویس علمی ایسنا، دکتر اصغر عسگری رئیس پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز با اعلام اینکه انجام رصد گذر عطارد بر روی خورشید به خصوص گذر از تاج خورشید و استفاده از نتایج این رصد علمی، نگاه انسان نسبت به ارائه مدل عالم را مشخص می‌کند، گفت: در 400 سال پیش به علت تکنولوژی ضعیف رصد، دست یافتن به مدل صحیح امکان‌پذیر نبوده است. ولی امروزه با پیشرفت‌های علمی در عصر فضا، امکانات رصدی و آزمایشگاهی و دستیابی به صحت تئوری نسبیت انیشتین، تجهیزات و رصدهای فضایی، دید ما نسبت به جهان کاملا متفاوت بوده و با تکیه بر نظریه نسبیت عام انیشتین و با رصد گذر عطارد، می‌توان به نتایجی جدید در مورد مدار سیارات به دور خورشید دست یافت و همچنین، پیش بینی مدل جدیدی برای عالم، ارائه کرد.

وی درباره برنامه‌های کارگاه گذر نادر عطارد در تبریز اظهار داشت: تکنیک‌های رصدی اجرام سماوی، انتشار امواج و نقش آنها در گرمایش خورشید و نقش پراهمیت گذر در کشف سیارات فرا خورشیدی از موضوعات این کارگاه است. دکتر میرحجت کرمانی، دکتر حسین عبادی از دانشگاه تبریز و مهندس امیر حسن‌زاده از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران مدرسان ویژه این کارگاه خواهند بود.

وی افزود: رصد گذر عطارد نیز همزمان با شروع این پدیده در محوطه پژوهشکده با همکاری انجمن نجوم آیاز تبریز انجام خواهد گرفت و در پایان کارگاه به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره اعطا خواهد شد.

علاقمندان به شرکت در این کارگاه برای ثبت به نشانی http://riapa.tabrizu.ac.ir مراجعه کنند.

منبع :