افزایش بازدهی تولید مواد شیمیایی با خواص دارویی در کشور

محققان دانشگاه سیستان و بلوچستان با استفاده از خواص کاتالیستی یک نانوماده توانستند سرعت و بازدهی تولید مواد پرکاربرد شیمیایی را به صورت قابل توجهی افزایش دهند

افزایش بازدهی تولید مواد شیمیایی با خواص دارویی در کشور

به گزارش سرویس علمی ایسنا، دکتر میررسول موسوی از محققان دانشگاه سیستان و بلوچستان و مجری طرح اظهار کرد: برخی از ترکیبات شیمیایی مصنوعی و طبیعی خواص دارویی جالب توجهی از خود بروز می‌دهند و به ‌عنوان یک ماده‌ اولیه جهت تولید دارو و مواد شیمیایی در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند. از این رو سنتز این ترکیبات یک مرحله‌ مهم در تولید مواد دارویی به شمار می‌رود.

وی افزود: در این راستا معرفی و استفاده از کاتالیست‌هایی که بتواند علاوه بر افزایش سرعت فرایند تولید ترکیبات مذکور، بازدهی فرایند را نیز افزایش دهد، مورد توجه محققان علم شیمی قرار گرفته است.

موسوی با اشاره به اهمیت بالای قابل استفاده‌ مجدد بودن کاتالیست‌های ناهمگن، گفت: در این پژوهش، یک روش ساده و مؤثر جهت سنتز تری‌آزولوکینازولینون‌ها و بنزایمیدازولو کینازولینون‌ها به ‌عنوان دو ترکیب شیمیایی پرکاربرد در تولید دارو و مواد شیمیایی با استفاده از نانوکاتالیست زیست سازگار سیلیکات معرفی شده است.

وی قابل بازیافت بودن این کاتالیست و توانایی تسریع واکنش در دمای محیط بدون استفاده از شرایط خاص و سخت را از مزایای عمده‌ این نانوکاتالیست دانست و افزود: از سوی دیگر به دلیل اندازه‌ نانومتری ذرات کاتالیست، سطح مناسبی بین اجزای واکنش و کاتالیست به وجود می‌آید که موجب عملکرد بهتر این کاتالیست و افزایش بازدهی واکنش می‌شود. همچنین، از عدم تولید محصول جانبی می‌توان به عنوان دیگر مزیت استفاده از این نانوکاتالیست یاد کرد.

به گفته‌ این محقق در این پژوهش جهت تولید چند جزئی تری‌آزولو کینازولینون‌ها و بنزایمیدازو کینازولینون‌ها، تراکم حلقوی آلدهیدهای آروماتیک و دایمدون با 2-آمینو بنزایمیدازول‌/3-آمینو-4،2،1-تری‌آزول مورد استفاده قرار گرفته است. در این فرایند، نانو ذرات سیلیکات به ‌عنوان یک کاتالیست مؤثر به کار برده شده و عملکرد آن با سایر کاتالیست‌ها مقایسه شده است.

وی با تشریح روند اجرای این پژوهش اظهار کرد: در این مطالعه، از دایمدون، آلدهید و 2-آمینو بنزایمیدازول/3-آمینو-4،2،1-تری‌آزول به ‌عنوان واکنش‌گرهای اولیه و از نانوذرات سیلیکات به‌عنوان کاتالیست جهت سنتز محصول نهایی استفاده شد. پس از اتمام واکنش، نانوذرات با استفاده از حلال دی‌کلرو متان از مخلوط واکنش جداسازی شده و در نهایت با تبخیر حلال و انجام عملیات رکریستاله کردن، نانو ذرات سیلیکات مجددا بازیافت شد.

مجری طرح خاطر نشان کرد: در این مطالعات از خواص کاتالیستی یک نانو ماده در جهت افزایش بهره‌وری تولید مواد شیمیایی دارای خواص دارویی استفاده کردیم. این نانوکاتالیست آزمایشگاهی ارزان و سازگار با محیط زیست قادر است سرعت و بازدهی تولید مواد پرکاربرد شیمیایی را به‌صورت قابل توجهی افزایش دهد.

نتایج این کار تحقیقاتی که با همکاری دکتر میررسول موسوی دانش‌آموخته‌ دوره‌ دکترای دانشگاه سیستان و بلوچستان و دکتر ملک طاهر مقصودلو عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان بلوچستان انجام شده است، در Journal of the Iranian Chemical Society منتشر شده است.

منبع :