نقشه‌برداری از تاثیر جهش ژنتیکی بر بقای سلول

دانشمندان دانشگاه ادینبورگ، هزاران جهش ژنتیکی را که بر شانس بقای سلول تاثیر می‌گذارند، نقشه‌برداری کرده‌اند.

نقشه‌برداری از تاثیر جهش ژنتیکی بر بقای سلول

به گزارش سرویس علمی ایسنا، این نخستین بار است که دانشمندان توانسته‌اند اثرات هر ترکیب ممکنی از جهش در یک ژن را اندازه‌گیری کنند.

یک الگوی شطرنجی‌ شکل مخمر نشان داد که چگونه چندین جهش ژنتیکی درون یک ژن بر زنده ماندن یا مردن سلول تاثیر می‌گذارد.

به گفته محققان، روش مورد استفاده در این تحقیق می‌تواند به پژوهش‌هایی در زمینه اثرات جهش ژنتیکی مرتبط با بیماری‌ها در انسان کمک کند. آنها 60 هزار سویه مخمر تولید کردند که هرکدام از ترکیب متفاوتی از جهش‌ها در یک ژن منفرد برخوردار بود.

محققان سپس سلول‌ها را تحت نظر قرار دادند تا اثر جهش‌ها را بر بقای آن‌ها مشاهده کنند. در برخی موارد، اثرات جهش‌های مختلف یکدیگر را خنثی کرده و سلول‌ها زنده ماندند. گاهی نیز اثرات سایر جهش‌ها با یکدیگر ترکیب شده و شانس بقای سلول‌ها را تا حد زیادی کاهش دادند.

این تحقیق نشان داد تغییرات ژنتیکی که بیشتر از تاثیر ترکیبی بر بقا برخوردار هستند در نزدیکی هم و در یک ساختار سه‌بعدی از ماده ژنتیکی قرار دارند. این امر بدان معنی است که این روش می‌تواند به دانشمندان در پیش‌بینی شکل مولکول‌های رمزگذاری شده در ژن‌های انسان کمک کند.

این یافته‌ها در مجله Science منتشر شده است.

منبع :