چوب بیسبال هوشمند ساخته شد

یک شرکت آمریکایی چوب‌های بیسبال هوشمندی تولید کرده که قادر به ثبت قدرت ضربه توپ توسط ورزشکار است.

 چوب بیسبال هوشمند ساخته شد

یک شرکت آمریکایی چوب های بیسبال هوشمندی تولید کرده که قادر به ثبت قدرت ضربه توپ توسط ورزشکار است.

به گزارش مهر، شرکت آمریکایی تجهیزات ورزشی Silicon Valley چوب های بیسبالی تولید کرده که دارای حسگر هستند و می توانند به گوشی هوشمند متصل شوند.

در دسته این چوب های بیسبال، حسگرهایی تعبیه شده است که قدرت و سرعت دست ورزشکار را به هنگام زدن ضربه به توپ اندازه گیری و اطلاعات آن را به گوشی هوشمند ارسال می کند.

به کارگیری این چوب بیسبال هوشمند موجب افزایش سرعت و عملکرد وزرشکار می شود ضمن اینکه قیمت هر چوب بیسبال هوشمند ۱۵۰ دلار است.

قرار گرفتن حسگرها در چوب هوشمند به گونه ای است که موجب از بین رفتن تمرکز ورزشکار نمی شود و طراحی آن شبیه به چوب های بیسبال معمولی است.

منبع :