نوروز 96

منحنی مشتق در کاربرد مشتق

تحلیل منحنی مشتق و نمودار مشتق تابعتحلیل منحنی مشتق و نمودار مشتق تابع را در فایل ضمیمه مشاهده کنید.

فایل های ضمیمه
مطالب مرتبط ...
تعادل ( مسائل تعادل )‌ از شیمی چهارم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم دبیرستان )
دبیر : فرزاد نجفی کرمی