آشنایی با پایه‌ی دهم در دوره‌ی دوم متوسطه

بر اساس آیین نامه‌ی هدایت تحصیلی دانش‌آموزان در شورای عالی آموزش و پرورش، دانش‌آموزان در پایان پایه‌ی نهم اقدام به انتخاب شاخه و رشته‌ی تحصیلی خواهند کرد.

آشنایی با پایه‌ی دهم در دوره‌ی دوم متوسطه


بر اساس آیین نامه‌ی هدایت تحصیلی  دانش‌آموزان در شورای عالی آموزش و پرورش، دانش‌آموزان در پایان پایه‌ی نهم اقدام به انتخاب شاخه و رشته‌ی تحصیلی خواهند کرد.


در سال تحصیلی 96-95 سه شاخه‌ی تحصیلی نظری، فنی و حرفه‌ای و کار و دانش خواهیم داشت که در شاخه‌ی نظری 4 رشته‌ی ریاضی - فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی وجود دارد.


جدول عناوین دروس و زمان آموزش دوره‌ی دوم متوسطه در کلیه‌ی رشته‌ها در فایل ضمیمه موجود است.


لازم به ذکر است آزمون‌های کانون برای گروه‌های ریاضی- فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی طبق برنامه‌ی راهبردی از تابستان 95 برگزار خواهد شد و ثبت نام دانش‌آموزان شاخه‌ی نظری در آزمون‌های کانون در این 3 گروه انجام می‌شود.


آشنایی با پایه‌ی دهم در دوره‌ی دوم متوسطه


آشنایی با پایه‌ی دهم در دوره‌ی دوم متوسطه


آشنایی با پایه‌ی دهم در دوره‌ی دوم متوسطه


آشنایی با پایه‌ی دهم در دوره‌ی دوم متوسطهآشنایی با پایه‌ی دهم در دوره‌ی دوم متوسطه


محیا اصغری