نزدیک و نزدیک‌تر

نزدیک و نزدیک‌تر... روزهای پیشِ رو از همیشه به امتحان ورودی تیزهوشان نزدیک‌تر می‌شویم و این یعنی آمادگی بیش‌تر، یعنی چشیدن طعم شیرین موفقیت. موفقیتی که چند ماهی می‌شود در حال فراهم کردنش بوده‌ایم.

نزدیک و نزدیک‌تر

نزدیک و نزدیک‌تر... روزهای پیشِ رو از همیشه به امتحان ورودی تیزهوشان نزدیک‌تر می‌شویم و این یعنی آمادگی بیش‌تر، یعنی چشیدن طعم شیرین موفقیت. موفقیتی که چند ماهی می‌شود در حال فراهم کردنش بوده‌ایم.

این روزها باید جای چند چیز را با هم عوض کنیم.

باید کم‌تر به انتظارهای دیگران فکر کنیم و فکر کردن به تلاش‌های شخصی‌مان را جایگزینش کنیم. تا این‌جای سال تلاش زیادی کرده‌ای و باید باور کنی که ارزشمندترین کار دنیا همین تلاش کردن است. برای پدر و مادرت، برای معلمان و مشاورانت همین تلاش و خستگی‌ناپذیری تو ارزشمند است نه نتیجه‌ی آزمون. هر چند نتیجه هم قطعاً پاداش تلاش تو خواهد بود، ولی ما به دلیل همین تلاش و سخت‌کوشی به تو افتخار می‌کنیم.

این روزها باید قوی‌تر کردنِ نقاط قوت را با مطالعه‌ی نکات جدید جایگزین کنی. حالا وقت دسته‌بندی و جمع‌بندی مطالب است و تو از هر زمان دیگری به هدفت نزدیک‌تری. باید به سراغ اعتمادبه‌نفس همیشگی بروی و آسوده‌خاطر باشی که همه چیز در نظم خاص برنامه قرار دارد و فقط باید گام آخر را محکم و قوی برداری.

این روزها باید جای خوب امتحان دادن را با حواس‌پرتی و عدم تمرکز عوض کنی. حالا وقت این است که با آرامش و اعتمادبه‌نفس به جلسه‌ی آزمون ورودی تیزهوشان بروی و همه‌ی تجربه‌های خوب آزمون‌های برنامه‌ای را پیاده کنی. سؤال‌ها را خوب بخوانی و به خوانده‌هایت اعتماد کنی. کم‌تر اشتباه کنی و بیش‌تر دقت کنی. همه چیز رو‌به‌راه است دوست خوب سخت‌کوش من؛ چون مدت زیادی است که برای این لحظه تلاش کرده‌ای. من همیشه به زیباییِ تلاش تو ایمان داشته‌ام. تو هم به خدا توکل کن و آرامش و اعتمادبه‌‌نفس را با خودت به جلسه‌ی آزمون ببر. موفقیت تو همین تلاش‌های ارزشمند در طول سال تحصیلی بود؛ همان تلاش‌هایی که تا چند روز دیگر موفقیت دلنشینت را خواهد ساخت.