کوله‌باری برای موفقیت

برای کسب نتیجه‌ی دلخواه در آزمون‌های تیزهوشان و نمونه‌دولتی به این موارد توجه کنید و حتماً روز آزمون کوله‌باری از این تکنیک‌ها و راهکارها را با خود به جلسه ببرید.برای کسب نتیجه‌ی دلخواه در آزمون‌های تیزهوشان و نمونه‌دولتی به این موارد توجه کنید و حتماً روز آزمون کوله‌باری از این تکنیک‌ها و راهکارها را با خود به جلسه ببرید.

  • به زمان آزمون و مدت‌زمان پاسخ‌گویی هر درس دقت کنید.

  • ترتیب درس‌های دفترچه را به هم نزنید.

  • حتماً همه‌ی سؤالات را به‌دقت و باحوصله بخوانید.

  • به سؤال‌هایی که بلد نیستید پاسخ ندهید.

  • هر چهار گزینه را کامل خوانده و گزینه‌ی صحیح‌تر را انتخاب کنید.

  • از قبل چند از ده هر درس را مشخص کنید.

  • هر سؤالی را که پاسخ دادید همان لحظه گزینه‌ی مورد نظر را در پاسخ‌برگ پر کنید.

  • بعد از پاسخ دادن به هر ده سؤال، پاسخ‌برگ را کنترل کنید.

  • سؤال‌هایی را که زمان‌بر هستند در انتهای آزمون- اگر زمان اضافه داشتید- حل کنید.

  • به سؤالاتی که در آن‌ها حتی بین دو گزینه شک دارید، پاسخ ندهید.

امیدوارم یک آزمون به‌یادماندنی با نتیجه‌ای دوست‌داشتنی داشته باشید.