سه روز یک‌بار، آماده باش

شاید با خود بگویی «همه‌ی درس‌ها را در این زمان باقی‌مانده نمی‌توانم تمام کنم». ما هم برای حل این مسئله یک پیشنهاد خوب داریم.

سه روز یک‌بار، آماده باش

دوست خوب ششمی! آماده باش.

با نزدیک شدن آزمون‌های ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه‌دولتی برای این‌که بتوانی در این آزمون‌ها نتیجه‌ی خوبی بگیری باید برنامه‌ی روزانه‌ی مطالعه‌ات برای مدرسه و کانون را کمی تغییر دهی.

لازم است از این فرصتی که در اختیار داری برای مرور درس‌هایی که قبلاً خوانده‌ای استفاده کنی و هم‌چنین در مدرسه هم درس‌های هر روز را عالی بخوانی.

شاید با خود بگویی «همه‌ی درس‌ها را در این زمان باقی‌مانده نمی‌توانم تمام کنم». ما هم برای حل این مسئله یک پیشنهاد خوب داریم.

تکنیک سه روز یک‌بار؛ یعنی هر سه روز یک‌بار یکی از مجموعه سؤال‌های سال‌های قبل را از خود امتحان بگیر و بعد در هر قسمت و هر درسی که مشکل داری از کتاب درسی و پاسخ‌نامه‌ی تشریحی بخوان.